Wij laten de Cloud voor ons werken en hierdoor kunnen wij de aangesloten leden online ontzorgen en ze mede laten profiteren van trends en BigData van alle aangesloten toeleveranciers. Ook geven wij de leden een eigen portaal voor hun inkoop, levering en facturatie van hun dienstverlening.

Organisatiestructuur

De ICT inkooporganisatie is een kleine en efficiƫnte organisatie, gericht op het ontzorgen van haar leden. Omdat we er zijn voor de leden en inspraak en meedenken belangrijk vinden is er gekozen voor een verenigingsstructuur. Alle lokale aanbieders in ICT producten en diensten op de eindmarkt kunnen lid worden van de vereniging.

Bestuur: Het bestuur beslist inhoudelijk over alle belangrijke onderwerpen, stelt beleidskaders op en behartigt de belangen van de leden. De drie bestuurders zijn verantwoordelijk voor de adviesraad, werkgroepen en uitvoeringsorganisatie. Tot de taken van het bestuur behoren onder meer het formuleren van beleidsvoorstellen, het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten waaronder het besluiten over toetreding van nieuwe leden, het certificeringsbeleid en het houden van toezicht op de handhaving van regels en aansturing van de uitvoeringsorganisatie.

Adviesraad: De adviesraad bestaat uit een twaalftal leden die ieder jaar worden gekozen door de aangesloten leden. De adviesraad adviseert het bestuur over het beleid en de werkzaamheden van de ICT inkoopcombinatie om zo een optimale belangenbehartiging mogelijk te maken.

Werkgroepen: De werkgroepen worden aangestuurd en voorgezeten vanuit het bestuur en bestaan tevens uit een aantal leden en mogelijke externe leveranciers om zo de afgestemde adviezen en het bepaalde beleid te implementeren en aansluitend over te dragen aan de uitvoeringsorganisatie.